SOLAS-hyväksytyt

SOLAS Laivavarustedirektiivi MED 96/98/EC määrittelee vaatimukset laivavarusteiden turvallisuudelle ja hyväksyttämiselle. Direktiivin mukaan muun muassa pelastuspuvut kuuluvat direktiivin hyväksyntämenettelyn piiriin. Hyväksyntämenettelylle on sovittu testausmenetelmät, joka esimerkiksi pelastuspukujen tapauksessa on Kansainvälisen Merenkulkujärjestön (IMO) ohjeistus IMO Res. A.689(17). Arkikielessä puhutaan usein SOLAS-hyväksynnästä. SOLAS (Safety Of Life At Sea) on kansainvälinen sopimus merenkulun turvallisuudesta, joka juontaa juurensa vuoden 1914 Titanicin turmaan. Sopimuksessa määritetään myös vaatimukset pelastusvälineille, puhutaan LSA-koodista (Life Saving Appliances). LSA-koodi ja IMO:n ohjeistus ovat pelastuspukujen osalta vaatimuksiltaan yhteneväiset. Puvut jaetaan SOLAS-hyväksynnöissä kahteen ryhmään lämmöneristävyyden perusteella; ns. kuuden tunnin pukuihin ja tunnin pukuihin. Kuuden tunnin puku suojaa käyttäjää kylmettymiseltä kuuden tunnin ajan, ja tunnin puku yhden tunnin ajan. Vaikka SOLAS-hyväksyntä ja EN ISO 15027-hyväksyntä ovat samantyyppisiä, ne ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, ja niiden vaatimuksilla on joitain eroavaisuuksia. Samalla puvulla voi olla molemmat hyväksynnät, tai vain toinen. SOLAS-puvun tulee olla väriltään kirkas ja erottuva, siksi esimerkiksi Ursukin valikoimasta ainoastaan oranssit puvut voivat olla SOLAS-hyväksyttyjä.
Järjestys: